Projekty Unijne


„Opracowanie prototypowej linii technologicznej
automatyzującej proces produkcyjny paluszków”

Z dumą informujemy, że Lajkonik Snacks Sp. z o.o. od marca 2021 realizuje projekt:

„Opracowanie prototypowej linii technologicznej automatyzującej proces produkcyjny paluszków”, na który otrzymała dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Szybka ścieżka – AGROTECH.

Głównym celem projektu jest opracowanie zautomatyzowanych i elastycznych rozwiązań w ramach technologii wytwarzania paluszków (innowacji procesowej). W ramach projektu powstanie instalacja prototypowa integrująca rozwiązania będące bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby Lajkonik: automatyzacja procesu wytwórczego, ograniczenie odpadowości, zmniejszenie ilości wykorzystanego plastiku (folia PP) poprzez zastosowanie materiału biodegradowalnego – folii PLA. W ramach efektu automatyzacji kluczowym aspektem będzie zastąpienie pakowania ręcznego paluszków w kartony dedykowanym urządzeniem oraz wprowadzenie zaawansowanej kontroli jakości.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka – AGROTECH.